วัดร่องเสือเต้น อุโบสถสีน้ำเงิน งดงามเกินบรรยายจนใครๆก็ไปเยือน จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น | ถ้าจะพูดถึงวิหารสีน้ำเงิน ในต่างประเทศคงจะนึกถึง บูลมอสก์ (Blue Mosque) สุเหร่าสีน้ำเงิน ที่ประเทศตุรกี แต่พระอุโบสถสีน้ำเงิน ที่งดงามจนใครๆก็พูดปากต่อปากว่า มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้โทนสีเป็นสีน้ำเงิน จนใครๆ ที่มาเที่ยวเชียงราย ต้องมาเยือนวัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้นP1033358.jpg

วัดร่องเสือเต้น

ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ความสวยงามโดดเด่น ทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสีสันที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากมาเยือนเชียงรายสักครั้ง ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น หรือ พระอุโบสถ สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

P1033326P1033414P1033342

การสร้าง

วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก และไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึงในพุทธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

นาคคู่ที่อยู่บริเวณบันไดทางขึ้นพระวิหาร ซึ่งมีลักษณะโค้งงอสวยงาม พลิ้วไหวและน่าเกรงขามอยู่ในตัว เหล่านี้เป็นรูปแบบศิลปะที่สล่านกได้นำเอาผลงานของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มาประยุกต์ใช้กับผลงานของตน

ส่วนภายในวิหาร

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้

P1033380P1033352

รวมทั้งบริเวณพระเศียรก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่หมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก” นอกจากนั้นด้านหลังวิหารมีพระพุทธรูปสีขาวปาง ห้ามญาติ องค์ใหญ่ ประดิษฐานตรงด้านหลัง

P1033370P1033376P1033364

นอกจากนั้นภายในวิหารมีผลงานจิตรกรรมภาพวาดฝาพนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้ามีลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม โดย จิตรกรรมไทยเป็นวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่ง ซึ่งมักแสดงเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการแต่งกาย การแสดงการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ และสาระอื่นๆ ของแต่ละยุคให้ปรากฏ จิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะที่มีค่ายิ่งประเภทหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งนิยมเขียนกันตามผนังภายพระอุโบสถ พระวิหาร

วัดร่องเสือเต้น บรรยากาศภายในพระอุโบสถ

การเดินทาง

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร โดยเดินทางถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกแล้วถึงทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 250 เมตร และเข้าไปตามถนนสายแม่ยาว แล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร เพื่อเข้าสู่ตัววัด

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.