แม่น้ำโมแซลล์ ไหลผ่านหัวใจสีเขียวของยุโรป ที่ไหลผ่านพรมแดน 4 ประเทศในยุโรป

หากพูดถึงทริปท่องเที่ยวแสนโรแมนติกแล้ว อีกหนึ่งสถานที่ก็คือ การได้มาล่องเรือชมภูมิทัศน์อันงดงามของหุบเขาแห่งนี้ทอดตัวไปตามแม่น้ำโมแซลล์ที่ไหลผ่านพรมแดนเยอรมนี ฝรั่งเศส และลักเซมเบิร์ก ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ประเทศเบลเยียม  Read more