เส้นทางขับรถเที่ยว ตะลุยภาคอีสาน เลือกตามใจชอบ 8 เส้นทาง

เส้นทางขับรถเที่ยว ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อว่าเป็นดินทานแห่งที่ราบสูง อู่อารยธรรมโบราณอันเก่าแก่ และมากมายด้วยเรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่จะทำให้ทุกคนตื่นตื่นใจอยู่เสมอ  เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละเส้นทาง ในภาพตะวันออกเฉียงเหนือนั้นประกอบไปด้วยธรรมชาติและเรื่องราวอันงดงามตามเส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำโขงพืชพรรณและลานตา นานาชนิดบนลานหินทรายสัมผัสวัฒนธรรม และหัตถกรรมที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษที่ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  Read more