เมืองน่าน กับเส้นทางแห่งความสุข ชวนมากระซิบรักชมวิถีชีวิต ลัดเลาะชมธรรมชาติอันสดใส

น่าน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มี ความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่เก่าแก่โบราณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความงดงามและคุณค่าทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการ สืบทอดรุ่นต่อรุ่น สิ่งเหล่านี้หาได้ไม่ยากใน ตัวเมืองน่าน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยว มากมายไม่รู้จบ ทั้งสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ ทั้งใน เขตอำเภอเมืองน่านและรอบๆ จังหวัดมีวัดเก่าแก่ให้เห็นแทบ ทุกอำเภอ

น่าน01_resize.jpg

ปู่ม่าน-ย่าม่านกระซิบรัก

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอากาศดีๆ ที่เป็นใจ สีสันรอบ ตัวที่ละเมียดละไม ดูน่ารักนุ่มนวล แว่วเสียงถ้อยคำ ล้านนาที่รื่นหูพัดผ่านลอยมาตามลมของชาวเมืองน่าน จุดเริ่มต้นแห่งความโรแมนติกของถ้อยคำกระซิบรัก ปู่ม่าน-ย่าม่านที่โด่งดังไปไกลนั้นเป็นฝีมือช่างเขียนชาว ไทลื้อที่ชื่อ หนานบัวผัน ภาพเขียนที่ยอดเยี่ยมของ วิหารหลวง วัดภูมินทร์ ที่ไม่ว่าใครที่เดินทางมาเที่ยว เมืองน่านจะต้องมาชื่นชมความสวยงามที่ถ่ายทอด ออกมาได้อย่างประณีตวิจิตร ไม่ล้าสมัยตามกาลเวลา นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงยังมีฮูปแต้ม ภาพเขียนที่ เล่าเรื่องราวของชาดกในพุทธศาสนาและรายละเอียด วิถีชีวิตของคนเมืองในยุคสมัยนั้นไว้อย่างละเอียด

พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน เป็นสถานที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุ ประจำปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับ อานิสงส์อย่างยิ่ง ซึ่งทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุ แช่แห้งระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือ ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยนักท่องเที่ยวสามารถ เข้าชมวัดพระธาตุแช่แห้งได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00- 18.00 น.

Phra That Chae Haeng is the designated pagoda for the Nan locals which contains the designated Buddha’s relic for the Year of the Rabbit. The Lanna people believe that if they pay respects to these relics, they will receive special blessings.

น่าน04.jpgพระธาตุเขาน้อย

ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน เป็น ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงจึงเป็นจุดชม ทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเมืองน่านจากมุมสูง โดย ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคล นันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร

Phra That Kao Noi is another ancient and sacred location in Nan, featuring a blend of Burmese and Lanna arts and contains the Buddha’s hair within. As it is situated on top of a mountain, the pagoda boasts a breathtaking viewpoint overlooking the city in Nan.

โฮงเจ้าฟองคำ

น่าน0.jpgบ้านของเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นเรือนไม้เก่าทั้งหลัง ใต้ถุนสูง อายุกว่า 200 ปี มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน โดยทางภาคเหนือเรียกว่า โฮง หรือคุ้ม ลักษณะเป็นเรือนไม้สามหลังติดต่อกัน ปัจจุบันอยู่ใน ความดูแลของทายาทเจ้าฟองคำ

นั่งรถรางชมเมืองน่าน

รถรางแบบโบราณขนาด 24 ที่นั่งจะพานักท่องเที่ยวชมและ สัมผัสเมืองน่าน ใช้เวลาในเส้นทางรถรางประมาณ 45-60 นาที เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน และสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำน่าน

น่าน05-1.jpg

1. วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมคลาสสิกอันสวยงามชวนหลงใหล “กระซิบรักบันลือโลก” ภาพปู่ม่านย่าม่าน สุดยอดภาพโรมานซ์ล้านนาที่เลอค่า และกราบนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ 7

2.วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ภายในมีเจดีย์ช้างค้ํา อิทธิพลศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนนทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปทองคําปางลีลา ถ้ามีโอกาสได้กราบไหว้จะเกิดบารมีด้านชะตาชีวิต การมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

3.วัดหัวบ่วง วัดที่มีโบราณสถานที่สําคัญและสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน คือ เจดีย์ ทรงปราสาทศิลปะล้านนา ภายในเจดีย์ ระดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสําริดแปลกตาที่มุมผนังทั้งสองข้าง ปันเป็นรูปเทวดาทรง เครื่องยืนพนมมือ เหนือชั้นอัสดง และหอไตร

น่าน19.jpg

น่าน13.jpg  

4.ปันใหญ่ ปันสูง แกลเลอรี เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์เล็กๆ ในเรื่อนแถวไม้คูหาเดียว ซึ่งมี สิ่งน่าสนใจคือมีการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย โดยชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการ หมุนเวียน ส่วนชั้นล่างจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ของเจ้าของแกลเลอรีที่ดูสวยงาม และแฝงความหมาย

5.สุดฤทธิ์ แกลเลอรี   เป็นแกลเลอรี่จัดแสดงผลงานของศิลปิน ที่รักและหลงใหลความหมายที่แฝงอยู่ในทุกท่วงทํานองของเส้นสายและแสงสีที่บรรจงแต่งแต้มลงไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ดื่มด่ำงานศิลปะได้อย่างเต็มที่และใกล้ชิดอย่างที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ตั้งใจ

WHERETO SHOP ติดไม้ ติดมือ kisspng-online-shopping-shopping.png

น่าน11.jpg

1.ศูนย์โอทอปน่าน มาที่เดียวได้ของฝากตามความต้องการราคาย่อมเยา บริการด้วยมิตรไมตรีและรอยยิ้ม เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการไว้มากมายให้ได้เลือกสรรมาเที่ยว มาช็อปของหัตถกรรมพื้นบ้านเมืองน่านเช่น  เสื้อผ้าพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอมือ เครื่องเงิน ขนม ฯลฯ หาของฝาก-ของที่ระลึกไปฝากเพื่อนหรือญาติๆ ที่บ้านกันได้ที่ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเมืองน่าน บริการด้วยความจริงใจ ตั้งอยู่ใจกลาง ศูนย์ OTOP น่านเปิดทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น. 

2.ร้านฝ้ายคํา ตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์โอทอปน่าน จําหน่ายเสื้อผ้าชนเผ่าชาวเขาประยุกต์ เครื่องประดับ และเสื้อผ้าพื้นเมืองทั้งหญิง และชาย เปิดทุกวัน เวลา 09.30-19.00 น

3.ร้านผ้าน่านบุรี สาขาศูนย์โอทอปน่าน จําหน่ายเสื้อผ้า พื้นเมืองน่าน เสื้อผ้าสําเร็จรูปล้านนา ผ้า ฝ้ายทอมือ ผ้าซิ่นพื้นเมือง ทั้งปลีกและส่ง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-19.00 น.

น่าน12.jpg

WHERETO EAT อร่อยประจำถิ่น kisspng-fast-food-drink-junk-food.png

น่าน08.jpg

1.ฮือนฮอม ที่นี่มีเมนูอาหารพื้นเมืองเหนือรสเด็ดเปี่ยม ด้วยคุณภาพคอยต้อนรับนักเดินทาง ด้วย อาหารจานอร่อยแบบเมืองเหนือแท้ๆ อย่างแกงแคไก่ ข้าวผัดน้ําพริกหนุ่ม ยํา ปลาสมุนไพร ข้าวซอยไก่ ขนมจีนน้ําเงี้ยว ฯลฯ เปิดทุกวันเวลา 09.00-22.00 น.

น่าน09.jpg

2.ข้าวซอยต้นน้ํา ขายอาหารพื้นเมืองสุดยอดความอร่อยจนต้องยกนิ้วให้ โดยเฉพาะขนมจีนน้ําเงี้ยว และข้าวซอยรสชาติเข้มข้น เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

3.นมหวานป้านิ่ม ตั้งอยู่บนถนนมหาวงศ์ สี่แยกเต็งไตรรัตน์ ด้วยเมนูของหวานที่มากมายสําหรับการ พักผ่อนหย่อนพุง อย่างบัวลอยไข่หวาน บัวลอยมะพร้าวอ่อนน้ําหอม ชิมแล้ว รับรองจะติดใจ หรือจะลองชิมข้าวเหนียว ดําไอศกรีมกะทิสด เต้าส่วน หรือเมนู น้ําแข็งไส ซาหริ่ม เม็ดเดือยเปียกมะพร้าว อ่อนก็อร่อยไม่แพ้กัน หลากหลายเมนูความ หวานให้เลือกสรรที่ร้านขนมหวานป้านิ่ม เปิดทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา 11.3022.30 น. (เริ่มขายบัวลอยตั้งแต่ 5 โมงเย็น เป็นต้นไป)

10

4.ร้านกาแฟภูพยัคฆ์ มาเมืองน่านต้องห้ามพลาดชิมรสชาติกาแฟ สดภูพยัคฆ์ที่หอม เข้มข้น กลมกล่อม นุ่ม ละมุนลิน ด้วยเมนูกาแฟที่หลากหลาย ที่ ร้านกาแฟภูพยัคฆ์ เปิดทุกวัน เวลา 09.0017.00 น.

WHERETO STAY ค่ำนี้…นอนที่นี่ kisspng-sports-car-tent-clip-art-field.png

น่าน06.jpg

1.น่าน บูติก โฮเต็ล โรงแรมมีความทันสมัยแบบครบวงจร ให้ บริการด้วยความจริงใจ ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองทําให้การเดินทางไปไหนมาไหนก็ ไม่ไกล อย่างเช่นวัดภูมินทร์ วัดหัวข่วง วัด ช้างคํา ตลาดเช้า-ตลาดเย็น เพียงแค่ใช้ จักรยานที่มีไว้บริการก็สามารถปันไปได้ ครบทุกสถานที่ ซึ่งจะช่วยให้การเดินทาง สะดวกสบายมากขึ้น

น่าน07.jpg

2.โรงแรมภูคาน่านฟ้า โรงแรมไม้ล้วน 3 ชั้น 14 ห้อง ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองน่าน บรรยากาศภายในเป็น ล้านนาดั้งเดิม หากบัดนี้พร้อมด้วยความ สะดวกสบายสมัยใหม่ที่จะทําให้การมา พักของท่านสุขกายและสมใจ มาแล้ว จะต้องเสน่หามนตราแห่งล้านนาอย่าง แน่นอน

3.ศรีนวลลอดจ์ เฮือนล้านนาของคุณย่าศรีนวล ที่พักหลัก ร้อยที่ไม่น้อยหน้าใครกลางเมืองน่าน อบอุ่น ปลอดภัย อุ่นใจ เป็นกันเอง จอด รถแสนสบาย โรงแรมที่ผสมผสานความเป็นล้านนากับ สไตล์โคโลเนียลได้อย่างลงตัว ตกแต่งและ ออกแบบดูโปร่ง โล่ง สบาย ไม่ว่าจะเดิน หรือจะเลือกนั่งเล่นที่มุมไหนก็จะได้รับลมเย็นๆ อย่างทั่วถึง ห้องพักสะอาด ตกแต่งก็น่ารัก 

น่าน 3 วัน 2 คืน

DAY1-1.jpg

DAY 1

08.45 น. เดินทางไปจังหวัดน่าน

10.05 น. ถึงสนามบินน่านนคร

11.30 น. รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ ร้านเฮือนฮอม

13.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน

14.30 น. ถึงผาหัวสิงห์ ดอยเสมอดาว สนุกกับกิจกรรมกางเต็นท์ camping

17.30 น. รับประทานอาหารแบบปิ้งย่าง ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนงดงาม

19.00 น. แข่งกันนับดวงดาวที่มีอยู่เต็ม ท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด และบันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็นความทรงจําดีๆ

22.00 น. เข้าเต็นท์พักผ่อนนอนหลับ หรือ จะอยู่ชมดาวต่อก็เลือกได้ตามใจ

DAY 2

DAY2-1

06.00 น. ตื่นรับแสงแรกของอรุณอันสดใส เดินเล่นรับอากาศบริสุทธิ์

10.00 น. ตื่นตาไปกับเสาธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่ผาชู้

11.30 น. อัศจรรย์ใจไปกับเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่เสาดินนาน้อย

13.00 น. รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่ร้านบ้านไม้คนเมือง

14.30 น. ซื้อของฝากกันที่ร้านจ๊างน่าน

15.30 น. ชมจักรยานโบราณที่มีกว่า 150 คัน ที่เฮือนรถถีบ

16.30 น. ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานชมเมืองเวียงสาที่ตลอด เส้นทางเต็มไปด้วยความสุข ไหว้พระวัดบุญยืน ชมวิถีชีวิตการทําไร่ ใบยาสูบ สะพานเก่าแก่ เรือแข่งเวียงสา

18.00 น. เช็กอินที่โรงแรมภูหรรษา

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมน้ําน่าน ร้านเฮือนเจ้านาง

20.30 น. ตบท้ายด้วยของหวานขึ้นชื่อ ร้านของหวานป้านิ่ม

22.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 3

DAY3-1

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น. ปั่นจักรยานชมเมืองน่าน เส้นทางสายวัฒนธรรมข่วงเมือง ไหว้พระวัดข่วงม่วง ชมภาพกระซิบรักวัดภูมินทร์ ชมเจดีย์วัดช้างค้ํา สักการะศาลหลักเมืองวัดมิ่งเมือง

10.00 น. กลับที่พัก อาบน้ํา พักร่างกายให้สบาย เตรียมตัวเดินทางต่อ

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวซอยต้นน้ํา

12.00 น. เดินทางไปอําเภอท่าวังผา

13.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัวและเฮือนไทลื้อโบราณ

15.00 น. เสพศิลป์ด้วยกันที่หอศิลป์ริมน่าน

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นก่อนกลับที่ร้านแซ่บ 2 น่าน

19.05 น. กลับกรุงเทพฯ

สัมผัสเมืองในหุบเขา ความงดงามที่ ซุกซ่อน โอบกอดธรรมชาติที่สมบูรณ์ แล้ว กระซิบรักเบาๆ ผ่านขุนเขา ดวงดาว และ สายหมอก ที่ดอยเสมอดาว และอําเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ดอยเสมอดาว… ดาวเสมอดอย

น่าน21.jpg

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์อยู่ใน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดนอนดูดาว ที่งดงามยิ่ง คือนอนเต็นท์  สําหรับในยาม เย็น บนเนินหญ้าสีเขียวของดอยเสมอดาว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น สามารถชม พระอาทิตย์ตกดินอย่างแสนสบาย ในยาม ค่ําคืนก็ดึงผ้าออกมาปูที่ลานกว้างเพื่อชม แสงระยิบระยับพราวพร่างของดวงดาวใน คืนเดือนดับ กับสายลมเบาๆ ที่พัดพา โอบกาย มองไปรอบตัวมีเพียงความมืด มิดและดวงดาวพราวแสง ทุกครั้งที่เรา มองเห็นแสงสีเหลืองนวลดวงเล็กๆ ในห้วง ดาราจักร จินตนาการของเราจะลอยล่อง ไปไกลสุดแสนไกล คล้ายกับว่าดวงดารา ที่สุกสกาวอยู่บนฟากฟ้านั้นลอยต่ําลงมา เสมอกับยอดดอย ความรู้สึกในช่วงเวลา ที่นอนอยู่บนยอดดอย ได้มองดวงดาวนับ หมื่นแสนล้านดวงบนฟ้าไกลกับคนรู้ใจ ข้างกาย พร้อมกระซิบรักด้วยน้ําเสียงที่ แผ่วเบาหวานหู นับเป็นห้วงเวลาที่สุดแสน โรแมนติก ที่ แม้แต่เวลาก็มิอาจพราก ความสุขที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าให้หายไป จากความทรงจําอันงดงามนี้ได้ และใน ยามเช้ายังได้สัมผัสกับแสงแห่งอรุณรุ่ง และสายหมอกขาวที่สดใส เป็นการต้อนรับ วันใหม่อย่างสวยงาม

น่าน22.jpg

ระหว่างทางไปอําเภอบ่อเกลือ สายหมอกโรยตัวห่มผืนป่าเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติดอย ภูคา ซ่อนถนนสายเล็กๆ ไว้ในหุบเขาสลับซับซ้อน ต้นไม้ใหญ่ ทอดกิ่งโค้งต้องสายลมไหวปลิดปลิวลงมาเป็นจังหวะ สร้างสีสัน ให้แก่ถนนสายเหงากลางดงดอยซึ่งพาคนเดินทางไปยังเมืองเล็กๆ กลางหุบเขา คือ อําเภอบ่อเกลือ

จุดหมายปลายทางที่นักเดินทางไม่ควรพลาด

อําเภอบ่อเกลือนอกจากเป็นแหล่งผลิตเกลือเกลือสินเธาว์ที่มี ความสําคัญมาตั้งแต่โบราณ และมีเพียงแห่งเดียวในโลก ยังมี ธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยสดงดงาม โอบล้อมด้วยขุนเขา สูด อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด ถือเป็นการพักผ่อนร่างกายและ จิตใจที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่ได้สัมผัสทุ่งนาป่าเขาที่สงบร่มเย็น ได้ฟัง เสียงนกร้องสดใสยามเช้า และนั่นเป็นเหตุผลที่อําเภอนี้ได้ชื่อว่า เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางไม่ควรพลาด

20

กระซิบรัก ชมดาว… ที่บ่อเกลือวิว

ที่บ่อเกลือวิวรีสอร์ตมีทั้งบ้านพักและลานกางเต็นท์ชมดาว สําหรับนักเดินทางที่ต้องการกระซิบรักผ่านดวงดาว สัมผัสความ อบอุ่นจากแสงดาว และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับธรรมชาติ และในค่ําคืนเดือนดับ ณ ลานกางเต็นท์บ่อเกลือวิว ดวงดาว ทอแสงระยิบล้อกับแสงไฟนีออนในเมืองบ่อเกลืออย่างมีเสน่ห์ ทําให้หัวใจดวงนี้พองโต ออกอาการตื่นเต้น หลังจากไม่ได้เชยชม ความงามของแสงดาวเช่นนี้มานานหลายปี บวกกับสายลมเย็นๆ ที่พัดมากระทบผิวกาย ทําให้หลงเสน่ห์เมืองบ่อเกลือไปโดยไม่รู้เนื้อ รู้ตัว และยิ่งมีคนรักข้างกายมากระซิบรักเบาๆ ด้วยน้ําเสียงที่คุ้นหู ยิ่งทําให้ความงดงามบนท้องฟ้านั้นสวยงามเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ เรียกได้ว่าเป็นภาพความประทับใจที่เก็บไว้ในกล่องความทรงจําที่ สวยงามที่สุด ที่ครั้งหนึ่งความสุขได้เกิดขึ้นที่นี่ บ่อเกลือ

กระซิบรักผ่านขุนเขา ดวงดาว และสายหมอก

ด้วยจุดหมายปลายทางแห่งความโรแมนติกบนเส้นทางของ ธรรมชาติ การกระซิบรักที่บอกผ่านขุนเขา ดวงดาว และสาย หมอก ได้สัมผัสความงดงามของสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ สรรค์สร้างขึ้นมา ทั้งกลางวันและกลางคืน ในยามราตรีท้องฟ้า ดูงดงามด้วยแสงระยิบระยับของดวงดารา ยามฟ้าใสก็สว่าง อบอุ่นงดงามด้วยแสงแรกแห่งตะวัน คลอเคล้าไปกับสายลมที่ พัดผ่าน เมฆหมอกที่ลอยตัวคล้อยตําให้ได้สัมผัสดูคล้ายปุยนุ่น นั่นเป็นเหตุและผลของความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้อยู่กับ เราตลอดไป

น่าน23.jpg

DON’T MISS

  • เดินทางจากท่าอากาศยานน่านนคร เข้าตัวเมืองน่านประมาณ 15 นาที โดย สามารถนั่งรถสองแถว ค่าบริการ 20-100 บาท สําหรับรถแท็กซี่คิดค่าบริการ ตามระยะทาง และรถเช่า สอบถาม รายละเอียดการเดินทางได้ที่สนามบิน
  • การเดินทางในเมืองน่าน นักท่องเที่ยว สามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้ง รถสองแถวท้องถิ่น รถสามล้อถีบ โบราณ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีให้ บริการทั่วเมืองน่าน อีกทั้งบริการรถเช่า มีรถให้เช่าทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยาน นักท่องเที่ยว สามารถหาเช่าไปปั่นเที่ยวเมืองน่านได้ อย่างสบายๆ ถ้าต้องออกไปท่องเที่ยว ตามอําเภอต่างๆ สามารถเช่ารถเก๋งขับ เอง ราคา 1,000-1,200 บาท/วัน หรือรถเก๋ง รถกระบะ wร้อมคนขับ ชํานาญเส้นทาง ราคา 1,600 บาท/วัน และรถตู้วีไอพี พร้อมคนขับชํานาญ เส้นทาง ราคา 1,800-2,000 บาท/วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใกล้วัดภูมินทร์

สายการบิน

  • นกแอร์ ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม ดอนเมือง-น่าน 3 เที่ยวบิน : 08.45 / 12.10 / 16.55 น่าน-ดอนเมือง 4 เที่ยวบิน : 10.35 / 12.25 / 14.50 /19.05   เช็กตารางบินของนกแอร์ได้ที่ โทร. 1318 หรือ www.nokair.com
  • แอร์เอเชีย ใครใครก็บินได้ ดอนเมือง-น่าน 3 เที่ยวบิน 07.30 / 11.40 / 15.10 น่าน-ดอนเมือง 3 เที่ยวบิน : 09.15 / 13.25 / 16.55

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.