น้ำตกตาดกวางสี | น้ำตกตาดแส้ สุดยอด 2 น้ำตกแห่ง หลวงพระบาง ประเทศลาว

น้ำตกตาดกวางสี และ น้ำตกตาดแส้ เป็นสุดยอดน้ำตกแห่งหลวงพระบางจริงๆ เพราะเป็นอีกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักเดินทาง เพราะเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางด้วยแล้ว ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อีกทั้งผู้คนและวัฒนธรรมอันเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์  Read more