ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก “ขอพระองค์บอกแก่ชาวโลกว่า พระองค์ทรงรักหม่อมฉันมากขนาดไหน”

ทัชมาฮาล

ทัชมาฮาล ตำนานความรักที่ยิ่งใหญ่ ย้อนไปปี ค.ศ. 1631 บทสนทนากษัตริย์และมเหสี ตรัสว่า ” พระองค์ทรงรักหม่อมฉันมากไหมเพค่ะ”……..”แน่นอน เราไม่เคยรักใครเท่าเจ้าเลย” คือคำตอบของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ….”ที่รัก เจ้าต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเจ้า”….แม้นางจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะจากไป แต่ก็ยังคงตรัสตอบไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่า…”หม่อมฉันขอเพียงอย่างเดียว คือ ขอพระองค์บอกแก่ชาวโลกว่า พระองค์ทรงรักหม่อมฉันอย่างไรและมากขนาดไหน”

2

1
3
ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์อินเดียผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ นับว่าเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทัชมาฮาลตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ประเทศอินเดีย ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของ…ทาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1632 – 1654)
(Taj Mahal)

14

10

15

9

สำหรับทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้ เรียกว่าโหดแต่ก็เป็นธรรมดาของคนยุคนั้น เพราะที่รัสเซียก็มีเหมือนกัน บางทีสร้างเสร็จไม่ประหารก็จะควักลูกตาออก ส่วนหัวที่เราเห็นของทัชมาฮาลมีลักษณะโดมที่เรียกว่าโอเนียนโดม

11

8

7

เราได้เห็นสิ่งก่อสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์ ถูกเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก แต่ใครจะรู้ว่าในการสร้างทัชมาฮาลครั้งนั้น ต้องใช้แรงงานและเงินเป็นจำนวนมาก จึงมีการเกณฑ์ช่างฝีมือแรงงานและมีการขูดรีดเก็บภาษีจากราษฎรเพื่อเอาเงินมาใช้ในการก่อสร้างอย่างมากมาย แม้ทีมงานเหล่านี้ล้วนได้รับการว่าจ้าง ไม่ได้ใช้แรงงานทาสเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งอื่นๆ แต่ช่างฝีมือจำนวนมากที่แกะสลักหินต้องตาบอดเนื่องจากต้องทำงานกลางแดดจัดเป็นเวลานาน คนงานจำนวนมากต้องล้มตายลงเพราะทำงานหนักและถูกบังคับทารุณให้ทำงานไม่มีหยุด

 

ที่นี้ลองมาฟังประวัติและเหตุที่สร้างทัชมาฮาลแห่งนี้แบบย่อๆ

ตามตำนานกล่าวว่า เจ้าชายขุร์รัม ได้พบกับ อรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อพระองค์ มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง ว่ากันว่าเจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่า พระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตร สาวของรัฐมนตรี พิธีอภิเษกถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี ในช่วง ค.ศ. 1612 จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลย ต่อมาในปี ค.ศ.1628 พระเจ้าชาห์ ชหาน ขึ้นครองราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดา และทรงเรียกพระมเหสีของพระองค์ นางว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” พระมเหสีติดตามพระองค์ แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ก็ยิ่งมีความรักมากขึ้นไปอีก

แต่แล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้ง 2 ก็ต้องยุติลงเมื่อ ปี ค.ศ. 1631 พระมเหสีมุมตัซสิ้นพระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 ในช่วงเวลานั้นก่อนที่พระมเหสีจะสิ้นใจตามตำนานกล่าว พระองค์ทั้ง 2 ได้ร่ำลากันมีบทสนทนากล่าวว่า “พระองค์ทรงรักหม่อมฉันมากไหมเพค่ะ”……..”แน่นอน เราไม่เคยรักใครเท่าเจ้าเลย” คือคำตอบของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ….”ที่รัก เจ้าต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเจ้า”….แม้นางจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะจากไป แต่ก็ยังคงตรัสตอบไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่า…”หม่อมฉันขอเพียงอย่างเดียว คือ ขอพระองค์บอกแก่ชาวโลกว่า พระองค์ทรงรักหม่อมฉันอย่างไรและมากขนาดไหน”

21

24

23

การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีทำให้พระเจ้าชาห์ ชหานโศกเศร้าอยู่นาน ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไป เพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ แต่ในช่วงสุดท้ายของพระองค์ก็มิได้พบกับความสุข เพราะต่อมา ในปี ค.ศ. 1658 ลูกชายของพระองค์ คือ พระโอรส โอรังเซบ จับพระเจ้าชาห์ ชหานขัง และขึ้นครองราชบัลลังก์แทน เหตุเพราะมองว่าพระบิดาใช้เงินและคนมากเกินไป พระโอรส จับพระบิดาถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี ในสถานที่ชื่อว่าปราสาทหินแดง หรือ ป้อมอักขรา (Agra Fort) ที่พระบิดาของตนเป็นผู้สร้างขึ้นเองเพื่อ พระองค์จะสามารถ มองเห็น ทัชมาฮาลได้ตลอดเวลา ตามตำนานกล่าวว่า ขณะที่ถูกคุมขังพระองค์เฝ้ามองทัชมาฮาลและทรงกำเศษกระจกจากทัชมาอาลไว้ในพระหัตถ์ตลอดเวลา จนลมหายใจสุดท้ายดับไป…..

25

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.