เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ (Yokote Kamakura Festival) กระท่อมหิมะ สไตล์ญี่ปุ่น

เรามาทำความรู้จักกับ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ (Yokote Kamakura Festival) มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณ 450 ปี เป็นการบูชาเทพแห่งน้ำ เพื่อขอพรให้แม่น้ำอุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรให้ชาวเมืองได้พอกินพอใช้ และสัญลักษณ์ที่สำคัญของเทศกาลนี้ คือ การสร้างกระท่อมหิมะ Read more