สะพานไม้ยาวที่สุดในโลก 2สะพานในพม่าและไทย มีความเหมือนที่ลงตัว

สะพานไม้ยาวที่สุดในโลก 2 สะพาน  อันดับ 1 และ อันดับ 2  เกิดขึ้นในประเทศพม่าและไทย ซึ่งมีความเหมือนที่ลงตัว   สะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 1ของโลก คือ    สะพานอูเบ็ง แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า   สะพานมีความยาว 1,200 เมตร และอันดับ 2 คือ สะพานมอญ  มีความยาวประมาณ 850 เมตร อยู่ที่เมืองสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Read more