เที่ยวเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 แต่งชุดไทยย้อนสู่อดีต จ.กาญจนบุรี

เที่ยวเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เป็นเมืองโบราณ บนพื้นที่ กว่า 60 ไร่ จำลองวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในสมัยอดีต ในรัชกาลที่ 5 หลังการประกาศเลิกทาส พอเข้ามาก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เหมือนหลุดมาในยุคนั้นจริงๆ Read more