ชิราคาวาโกะ หนึ่งวันในหมู่บ้านมรดกโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่น  เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ยังคงความดั้งเดิม รูปการสร้างบ้าน ของใช้  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้น ทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก  จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 Read more

เที่ยวฮาโกดาเตะ 1 วันไม่พอจริงๆ สวยจนอยากหยุดเวลาไว้

เที่ยวฮาโกดาเตะ 1 วัน อยากหยุดเวลาเที่ยวจริงๆ  เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในแถบฮอกไกโด บรรยากาศกลางแจ้งที่นี่ มีวิวที่สวยมากๆ และมีย่านอาคารทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของเมืองนี้ Read more